Levering

Wij leveren uw vertaling in principe in het bestandsformaat waarin de tekst is aangeleverd, tenzij anders aangegeven. Alleen wanneer een bestand is aangeleverd als pdf, leveren we de tekst veelal op in Word, tenzij een ander bestandsformaat logischer is.

 

Bestandsformaten

Wij kunnen prima overweg met de meest gebruikt Office bestandsindelingen Word, Excel en PowerPoint. Maar ook met bestanden in Visio, Acces, InCopy, InDesign of html kunnen we uit de voeten. Soms zijn extra handelingen nodig om de tekst bewerkbaar te maken voor onze software. In dat geval brengen we daarvoor een kleine vergoeding in rekening. We geven dit ook aan in onze offerte.

 

Levertijd

Voor het vertalen hanteren we een minimum levertijd van drie (3) werkdagen bij 1000 woorden. Voor elke extra 1000 woorden hebben we één (1) extra werkdag nodig. Vanaf 5000 woorden hebben we per 2000 woorden één (1) extra werkdag nodig.

Deze tijd is nodig om de opdracht in te plannen, de juiste vertaler en corrector te selecteren en vrij te maken, de werkzaamheden zelf te verrichten en het bestand gereed te maken voor levering.

 

Spoedopdracht

Wanneer u een vertaling sneller nodig heeft, kan dat ook. In dat geval kan het nodig zijn dat we een vertaalteam bestaande uit verschillende vertalers en corrector(en) inzetten, langer doorwerken of andere werkzaamheden opzij moeten schuiven. Dit kan resulteren in een spoedtoeslag. De hoogte daarvan varieert en is afhankelijk van de gewenste inzet van de Mettalers.

De deadline wordt altijd in overleg met u bepaald en afgestemd.