Vertalen

Vertalen is het proces van omzetten van tekst van de ene taal, de brontaal, naar de andere taal, de doeltaal. Onze vertalers en correctoren worden ingezet op basis van taalcombinatie, kennis en ervaring. Zij werken bij voorkeur naar hun moedertaal, zodat een controle plaatsvindt op zowel inhoud als taalgebruik.

Standaard

Onze standaard werkwijze voor het verzorgen van een vertaling bestaat uit drie pijlers, te weten
    1. vertalen inclusief controlelezing door vertaler
    2. controlelezing door tweede vertaler
    3. voor levering visuele controle op vorm en lay-out
In dit geval wordt de vertaling toegevoegd aan de taalbank die we voor onze opdrachtgever bijhouden.

Extra controle

In sommige situaties is onze standaard vertaling niet genoeg en is nog een extra controle gewenst. In dat geval kunnen we na stap twee door een derde een terugvertaling laten maken en die vervolgens vergelijken met de aangeleverde tekst. De verschillen worden vervolgens besproken en waar nodig aangepast. Dit om er absoluut zeker van te zijn dat de aangeleverde tekst (brontekst) een op een overeenkomt met de vertaling (doeltekst).
Voor deze extra controleslag wordt een extra vergoeding in rekening gebracht.

Zonder controle

Soms is onze standaard vertaling te veel en is het (nog) niet nodig dat de puntjes op de i worden gezet. Dit kan het geval zijn omdat u (eerst) alleen in hoofdlijnen wilt weten wat er staat. In die situaties kunnen we de controlelezing door onze tweede vertaler achterwege laten. De vertaling kan daardoor tegen een lagere vergoeding worden aangeboden. Deze vertalingen worden dan echter niet toegevoegd aan uw taalbank.
Voor deze vorm van dienstverlening geldt een korting op de basisvergoeding voor de betreffende talencombinatie.

Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling wordt door een beëdigd vertaler gemaakt en is als zodanig herkenbaar. Ambassades, rechtbanken en andere overheidsinstellingen vragen vaak om een beëdigde vertaling omdat zij dan meer zekerheid hebben over de juistheid van de vertaling. Beëdigde vertalers moeten voldoen aan eisen op het gebied van integriteit, cultuur- en talenkennis en vertaalvaardigheid, en hebben een permanente educatieplicht.
Voor het verzorgen van beëdigde vertalingen geldt een beëdigingtoeslag.  Een beëdigde vertaling wordt gehecht aan het origineel en voorzien van een verklaring door de beëdigd vertaler en is dus altijd een papieren exemplaar. Een beëdigde vertaling kan bij ons op kantoor worden opgehaald, wordt door ons persoonlijk afgeleverd of aangetekend verzonden. Daarnaast leveren we een digitale kopie voor eigen gebruik (archieffunctie). Deze heeft geen juridische waarde.

Zonder controle

Soms (vaak voor gebruik van officiële documenten in het buitenland) dient de beëdigde vertaling te worden voorzien van een apostille of dient de vertaling te worden gelegaliseerd. Dit laatste is nodig wanneer een land niet is aangelsoten bij het apostilleverdrag. Meer informatie hierover geven we u graag telefonisch. Ook kunt u de site van de Rijksoverheid hierover raadplegen. Klik dan hier.