Vertalen

Vertalen is het proces van omzetten van tekst van de ene taal, de brontaal, naar de andere taal, de doeltaal. Onze vertalers en correctoren worden ingezet op basis van taalcombinatie, kennis en ervaring. Zij werken bij voorkeur naar hun moedertaal, zodat een controle plaatsvindt op zowel inhoud als taalgebruik.

 

Standaard

Onze standaard werkwijze voor het verzorgen van een vertaling bestaat uit drie pijlers, te weten
    1. vertalen inclusief controlelezing door vertaler
    2. controlelezing door tweede vertaler
    3. voor levering visuele controle op vorm en lay-out
In dit geval wordt de vertaling toegevoegd aan de taalbank die we voor onze opdrachtgever bijhouden.

 

Extra controle

In sommige situaties is onze standaard vertaling niet genoeg en is nog een extra controle gewenst. In dat geval kunnen we na stap twee door een derde een terugvertaling laten maken en die vervolgens vergelijken met de aangeleverde tekst. De verschillen worden vervolgens besproken en waar nodig aangepast. Dit om er absoluut zeker van te zijn dat de aangeleverde tekst (brontekst) een op een overeenkomt met de vertaling (doeltekst).
Voor deze extra controleslag wordt een extra vergoeding in rekening gebracht.

 

Zonder controle

Soms is onze standaard vertaling te veel en is het (nog) niet nodig dat de puntjes op de i worden gezet. Dit kan het geval zijn omdat u (eerst) alleen in hoofdlijnen wilt weten wat er staat. In die situaties kunnen we de controlelezing door onze tweede vertaler achterwege laten. De vertaling kan daardoor tegen een lagere vergoeding worden aangeboden. Deze vertalingen worden dan echter niet toegevoegd aan uw taalbank.
Voor deze vorm van dienstverlening geldt een korting op de basisvergoeding voor de betreffende talencombinatie.