Eigen taalbank

Bij meer opdrachten van eenzelfde opdrachtgever maken wij een aparte ‘taalbank’. Daarin leggen wij onder meer branchespecifieke termen en vertaalvoorkeuren vast. Bijvoorbeeld de voorkeur voor Britse of Amerikaanse spelling, specifieke woorden, bedrijfsafkortingen en functienamen, maar ook sfeer- en stijlwensen, zoals letterlijke of juist meer vrije vertalingen. Daarnaast zorgen ‘vertaaltools’ voor de noodzakelijke consistentie.

 

Hulpmiddelen

Eerder verzorgde opdrachten verwerken wij in Trados, de software waarmee we het vertaalgeheugen voor onze taalbanken opbouwen. Zodra we een nieuw verzoek binnen krijgen analyseren we de nieuwe tekst in Trados om te bepalen of we actief gebruik kunnen maken van dit geheugen. Wanneer dat het geval is, dan betekent dit dat we een taalbankhergebruikkorting aanbieden. De hoogte van de korting is afhankelijk van de omvang van het vertaalgeheugen van de taalbank en het aantal en de mate van overeenkomsten, ook wel matches genoemd.

Mettalers

Vanzelfsprekend zetten wij zoveel mogelijk dezelfde Mettalers voor onze opdrachtgevers in. Zij zijn immers bekend met hun vakterminologie en de gewenste schrijfstijl. Op deze manier zorgen wij voor een zo persoonlijk mogelijke dienstverlening. Communicatie is immers bij uitstek mensenwerk!