Algemene voorwaarden

Mettaal hanteert de algemene voorwaarden van de VViN, de Nederlandse branchevereniging voor vertaalbureaus, die zijn gedeponeerd onder depotnummer 4131 bij de Kamer van Koophandel in Utrecht.

Bij onze eerste aanbieding of opdracht ontvangt u een kopie van deze voorwaarden per e-mail. U kunt te allen tijde een kopie bij ons opvragen, waarna die kosteloos wordt toegestuurd of hier downloaden.

 

Professioneel

Mettaal is aangesloten bij nationale en internationale bedrijfsverenigingen, die werken aan de professionalisering van de branche als geheel en de producten en diensten die de deelnemende bedrijven leveren in het bijzonder. Zo zijn wij snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kunnen we die tijdig implementeren in ons eigen bedrijfsproces.

Mettaal werkt volgens vastgelegde procedures en toetst regelmatig of de gehanteerde procedures en werkwijze nog voldoen of dat wijzigingen/aanvullingen gewenst zijn. Deze worden vervolgens weer vastgelegd en gelden vanaf dan als ons uitgangspunt.

Mettaal werkt volgens de norm NEN 15038:2006. Deze Europese norm heeft tot doel eisen vast te stellen en te definiëren voor de verlening van hoogwaardige diensten door aanbieders van vertaaldiensten. De norm betreft het eigenlijke vertaalproces en alle overige daarmee verbonden aspecten van de dienstverlening, waaronder kwaliteitsborging en traceerbaarheid. Deze norm kan dienen als basis voor conformiteitsbeoordeling en certificering. Momenteel wordt er in internationaal verband gewerkt aan een ISO-norm. Zodra die norm definitief is, is het de bedoeling dat Mettaal hiervoor certificering zal aanvragen.

VViN, de Nederlandse Branchevereniging voor Vertaalbureaus, www.vvin.nl

EUATC, de Europese Vereniging voor Vertaalbureaus (via de VViN), www.euatc.org

Als professionele organisatie staat Mettaal ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder inschrijfnummer 24.32.76.44. Het BTW-nummer van Mettaal is NL.1008.84.726.B.01.