Vertalen

Vertalen is het proces van omzetten van tekst van de ene taal, de brontaal, naar de andere taal, de doeltaal. Onze vertalers en correctoren worden ingezet op basis van taalcombinatie, kennis en ervaring. Zij werken bij voorkeur naar hun moedertaal, zodat een controle plaatsvindt op zowel inhoud als taalgebruik.

Mettaal hanteert een vaste werkwijze bij het aanvaarden van opdrachten. Vooraf maken wij duidelijke (schriftelijke) afspraken over tarieven, levertijden en wijze van leveren.

Bij de start van de uitvoering wordt het doel van de tekst, de doelgroep en de cultuur van het land of bedrijfsomgeving – ook de (bedrijfs)cultuur is voor de vertaling/tekst van groot belang – vastgesteld.

 

Onze werkwijze

 1. intake: achterhalen onderwerp, taalcombinatie, toepassing/gebruik en doelgroep document
 2. (signaleren eventuele onduidelijkheden/omissies in brontekst)
 3. selectie vertaler en corrector
 4. vertalen door vertaler, inclusief eigen controle voor levering
 5. (signaleren eventuele onduidelijkheden/omissies in brontekst en afstemmen met projectcoördinator Mettaal en/of opdrachtgever)
 6. controlelezing door corrector, de tweede lezer
 7. indien nodig: interne afstemming vertaler en corrector
 8. bespreking eventuele correcties, doorvoeren en controle
 9. bijwerken taalbank
 10. levering
 11. reageren op eventuele klantreacties en indien van toepassing verwerken tot een nieuwe versie
 12. verwerken aanpassingen in taalbank

 

Alle aangeboden documenten worden door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Indien gewenst tekenen wij een schriftelijke geheimhoudingsverklaring.