Redigeren

Voor het redigeren van teksten beschikt Mettaal over een uitgebreid netwerk ervaren Nederlandstalige en anderstalige redacteuren.

Wij kunnen daardoor de puntjes op de i zetten van uw (concept) teksten, zowel inhoudelijk als grammaticaal. De inhoudelijke aanpassingen gebeuren uiteraard in overleg met onze opdrachtgever.

 

Onze werkwijze

 1. intake: achterhalen onderwerp, vakgebied, taal, toepassing, doelgroep
 2. doornemen te redigeren tekst en waar nodig aanpassen
 3. afstemmen inhoudelijke aanpassingen en ommmissies met opdrachtgever
 4. interne afstemming met tweede lezer
 5. bespreking evt. correcties, doorvoeren, controle
 6. geredigeerde versie naar opdrachtgever

 

Indien van toepassing of gewenst wordt dit uitgebreid met onderstaande stappen

 1. verwerken vragen/terugkoppeling van opdrachtgever
 2. aanpassen tekst
 3. nieuwe versie naar opdrachtgever
 4. afstemming en eventueel verwerken laatste commentaar
 5. oplevering definitieve versie