Mettaal is gebaseerd op de pijlers

Mettaal beslaat daarmee het totale terrein van de zakelijke communicatie.

Vertalen is meer dan het omzetten van tekst in een andere taal. Een goede vertaler zoekt naar de kern van de aangeleverde tekst, een goede tolk moet steeds weten waar het om draait. Datzelfde geldt voor schrijvers en redacteuren.

Alleen als zij de essentie van de boodschap begrijpen, kunnen zij die verwoorden in duidelijke taal. Effectieve bedrijfscommunicatie vraagt dan ook een constructieve samenwerking tussen u en ons. Zo kan Mettaal de brug slaan tussen taal en taal, tussen taal en toon, tussen briefing en tekst, boodschap en vorm. En zo kunnen onze vertalers, tolken, redacteuren en tekstschrijvers functioneren als echte ‘bruggenbouwers’.